ÇEVRE VE KALİTE POLİTİKALARIMIZ

ÇEVRE VE KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Teknoloji çağına adapte olan fabrikamız, yenilikleri takip eden yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle birlikte müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde analiz ettikten sonra yönetim sistemine uygun olarak karşılayacağımızı,

Sürekli gelişme felsefesini tüm çalışanlarımıza benimseterek etkinliğimizi, rekabet gücünü ve Pazar payını artıracağımıza,

Yeniliklere, alternatiflere ve teknolojik gelişmelere her zaman açık ve uyun sağlayan yapımızı koruyacağımızı,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tehlikeleri hassasiyetle inceleyip gerekli önlemleri alıp en aza indirmeyi,

İlgili bireylerin çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,

Sürecin her aşamasında, faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda yasal ve sektörel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi, ulusal ve uluslararası mevzuat ve etik kurallara uymayı,

Hammadde, doğal kaynak ve enerjilerin maksimum verim minimum israfla kullanılmasını sağlayacağımızı,

Ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

Atık maddeyi en aza indirip geri dönüşüme destek vereceğimizi,

Faaliyet alanlarında etkilenecek insan sağlığına, doğal çevreye ve inşa edilmiş alanlara verilecek zararları önceden analiz edip önlemler alınacağına,

İlgili tüm tarafların; müşteri, tedarikçi ve kamunun haklarını koruyarak çevresel duyarlılığı artırmayı taahhüt eder.