İNSAN KAYNAKLARI

İK vizyonu: “Birlikten güç doğar” felsefesine entegre insan kaynakları uygulamaları ile sektöründe ulusal ve uluslar arası düzeyde öncü olmaktır. Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı oluşturarak, şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlayarak sürekli büyümek firmamızın en önemli hedeflerinden biridir.

İK misyonu: Firmamızın iş stratejilerine paralel insan kaynakları yönetimi ile tüm iş kollarının iyileştirilmesine yönelik stratejik destek vermek ve yüksek performans kültürünü oluşturmak ve tüm ekip arkadaşlarımıza aşılamaktır. İnsan kaynakları yönetimi aktif, dinamik, yeniliğe açık ve sürekli gelişen bir ortam sunarak çalışanın performansını arttırmakla yükümlüdür.

APC Yapı, başarının temeli olan mutlu çalışanlarına işe alım ve devamındaki süreçlerin her aşamasında eşit fırsat ilkesini benimsemiştir. Temel politika, işin gerekliliği ile çalışanın beceri ve yetkinliğinin örtüşmesi ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

İŞE ALIM

APC’de uyguladığımız işe alım sürecinin amacı, kurum kültürü ve değerlerine uygun, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip en uygun adayları bünyemize kazandırmaktır. Şirketimize yapılan tüm başvuruları gizlilik ilkesi kapsamında, eşit fırsat tanıyarak adil bir şekilde değerlendirmekteyiz.

1 – Başvuru Havuzu Oluşturma :

İnsan Kaynakları uzmanlarımız tarafından açık pozisyonlara ilişkin ilanları aşağıda belirtilen kanallarda yayınlanarak, şirketimize kazandırmayı amaçladığımız yeteneklere ulaşıyoruz:
www.apc.com.tr
Kariyer siteleri
Sosyal medya
Türkiye İş Kurumu
Danışmanlık firmaları

2- Değerlendirme Süreçleri:

Özgeçmiş İnceleme /Telefon Mülakatı/ Sınav / Yetkinlik Bazlı Mülakat

Başvuru kriterleri ve nitelikler çerçevesinde incelenen özgeçmişlerden uygun bulunan adaylarla telefon mülakatı yapılarak ön değerlendirme aşaması tamamlanır. Ön değerlendirme aşamasından sonra adaylar pozisyon gereklilikleri ve uzmanlık alanlarına göre aşağıdaki değerlendirmelere tabi tutulur:

Kişilik envanteri
Genel yetenek sınavı
Yabancı dil sınavı
Vaka ve simülasyon çalışmaları
Klavye hız ve doğruluk testi

3- İşe Yerleştirme:

Referans Araştırması / İş Teklifi

Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamış adaylar için referans kontrolü yapılarak olumlu bulunan adaylara iş teklifi yapılır.

4- Geri Bildirim:

İlgili pozisyonlar için görüşmeleri tamamlanan adaylara geribildirim yapılır. Yanıt olumsuz ise, adayın özgeçmişi açık pozisyonlar için cv havuzunda bekletilir.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Şirket hedefleri doğrultusunda periyodik aralıklarla belirlenen performans kriterleri, somut değerlerle ifade edilebilir ve objektiftir. Verilen hedefler dönem içerisinde kontrol edilerek kişilerin performansları gözlemlenir ve dönem sonunda saptanmış hedefler ile karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir. Çalışanların performans ortalamaları da farklı pozisyonlara aday olma süreçlerini ve ücret hak edişlerini etkiler.

EĞİTİM VE GELİŞİM

APC’de eğitim ve gelişim faaliyetleri, şirket genelinde ve kişi bazında, gelişmeye açık olan değerler ve yetkinlikler çerçevesinde, çalışanlarımızın ve organizasyonun ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanmaktadır. İnsan Kaynakları politikalarımız doğrultusunda tüm çalışanlarımız, işe başlangıçtan itibaren temel oryantasyon ve yıllık eğitim programlarına katılır. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kurumun strateji ve hedefleri, performans değerlendirme sonuçları, görev gerekleri, yönetici ve çalışanın kendisinden gelen geri bildirimler, yeni yatırım ve projeler önem taşır. Eğitim modelleri eğitimin konusu ve ihtiyaca göre şirketimiz bünyesindeki iç eğitimcilerden veya hizmet alma yoluyla profesyonel eğitim kurumlarından destek alarak oluşturulmaktadır.

Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda çalışanlarımızın ve organizasyonun ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan eğitimlerimiz şu başlıklardan oluşmaktadır;

Oryantasyon Eğitimleri: Şirkete yeni katılan çalışanların şirketi, çalışanları, işi ve iş çevresini en kısa sürede tanımaları ve bunlara uyum sağlayabilmeleri amacıyla verilen eğitimlerdir.
Mesleki Gelişim Eğitimleri: Mesleki yetkinliklerin arttırılmasına yönelik eğitimlerdir.
Kişisel Gelişim Eğitimleri: Çalışanın bilgi, beceri ve motivasyonunu geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitimlerdir.
Yönetici Eğitimleri: Yönetici becerilerinin arttırılmasına yönelik eğitimlerdir.

Kariyer.Net Sayfamız

Açık pozisyonlar ve başvuru için kariyer.net ‘te yer alan sayfamızı kullanabilirsiniz.
APC kariyer.net sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.

SecretCV.Com Sayfamız

Açık pozisyonlar ve başvuru için secretcv.com ‘da yer alan sayfamızı kullanabilirsiniz.
APC secretcv.com sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.

  İş Başvuru Formu

  Kişisel Bilgiler


  İsim Soyisim: Uyruk:
  Cinsiyet:           Medeni Hali:
  Doğum Tarihi: TC Kimlik No:
  Doğum Yeri: Ehliyet Sınıfı:
  Kan Grubu: Mesleğiniz

   

  İletişim Bilgileri


  Adres: İl:
  İlçe:
  Posta Kodu:
  Telefon No: e-mail:
  Cep Telefon No:

   

  Başvuru Bilgiler


  Pozisyon: Okul Adı:
  Seyahat engeliniz var mıydı? Fakülte:
  Ücret Beklentisi: Bölüm:
  Eğitim: Özgeçmiş: